NADSTAWKI

 N - 1                                                                        N - 3

scroller     scroller

Wymiary
STANDARTOWE WYMIARY
Długośc Szerokośc Wysokośc  
1200 800 800  
1200 800 1000  
1200 800 1200  
1200 1000 800  
1200 1000 1000  
1200 1000 1200  

MOŻLIWOŚC DOWOLNYCH WYMIARÓW

 

 N - 2

scroller

Wymiary
STANDARTOWE WYMIARY
Długośc Szerokośc Wysokośc  
1200 800 800  
1200 800 1000  
1200 800 1200  
1200 1000 800  
1200 1000 1000  
1200 1000 1200  

MOŻLIWOŚC DOWOLNYCH WYMIARÓW

 

  N - 4                                                                        N - 5

scroller     scroller

Wymiary
STANDARTOWE WYMIARY
Długośc Szerokośc Wysokośc  
1200 600 800  
1200 800 1000  
1200 800 1200  
1200 1000 800  
1200 1000 1000  
1200 1000 1200  

MOŻLIWOŚC DOWOLNYCH WYMIARÓW

 

 N - ?                                                                         N - ?

scroller     scroller

Wymiary

MOŻLIWOŚC DOWOLNYCH WYMIARÓW